Function
ทำขณะประตู
วิธีการทํางาน
หมายเหตุ
เมนู
รายละเอียด
การป้อนข้อมูล
จบคําสั่ง
การป้อนรหัสผ่าน
เปิด
[SET]
1 ครั้ง
ป้อนรหัส
(4-12 หลัก) + *
ป้อนซ้ำครั้งที่ 2 + *
 
เสียงตอบรับจากปุ่ม
SET จะดัง 1 ครั้ง
เมื่อกดครั้งที่ 1
การลบความจำบัตร
เปิด
[SET]
2 ครั้ง
กด * + Enter bar
 
เสียงตอบรับจากปุ่ม
SET จะดัง 2 ครั้ง
เมื่อกดครั้งที่ 2
บันทึกบัตร
เปิด
[SET]
2 ครั้ง
แตะบัตร 1 + แตะบัตร 2 + .. สูงสุด 50 บัตร
เสียงตอบรับจากปุ่ม
SET จะดัง 2 ครั้ง
เมื่อกดครั้งที่ 2
การเปิดประตู
จากภายนอก
ปิด
กด Enter bar + ป้อนรหัส + *
แตะบัตรหน้าจอบริเวณ "CARD"
 
เตือนการถูกกระแทก
ปิด
Alarm จะดังต่อเนื่องเป็นเวลา 2 นาที
ในกรณีที่ถูกทุบ หรือกระแทก
จนระบบเสียหาย
 
ระบบการปิด
ระบบด้วยตัวเอง
ปิด
หากมีการป้อนรหัสผิด หรือใช้บัตรผิด
3 ครั้ง ระบบจะหยุดทำงาน
เป็นเวลา 2 นาที
ปรับค่าความดัง
Volume control
เปิด
[SET]
3 วินาที
เลือกปุ่มหมายเลข 1 หรือ 3 หรือลด หรือเพิ่มความดัง
ตั้งระบบปิดอัตโนมัติ หรือไม่ปิดอัตโนมัติ
เปิด
[SET]
3 วินาที
กด 4
กด 6
ไม่ล็อกกลอนอัตโนมัติ
แม้จะงับประตู (Manual)
ล็อกกลอนอัตโนมัติ
(Auto)
ปรับการตอบโต้
ของเครื่อง
เปิด
[SET]
3 วินาที
กด 7 เสียง Beep / กด 8 เงียบ / กด 9 เสียงพูด