เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำจากห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง ในบ้าน และอาคาร มีหลากรูปแบบ และขนาด ทั้งชนิดมีดักกลิ่นด้วย Water Trap หรือ Valve หน้าตะแกรงสเตนเลส หรือถาดวัสดุ (เพื่อบรรจุกระเบื้องหรือวัสดุที่ใช้ปูพื้น) ตัว Body ผลิตจาก ABS วัสดุเดี่ยวกับงานระบบสระว่ายน้ำ
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXPGV
- product specification
- price list
 

 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXPGF
- product specification
- price list
 

 
 
 
   
ชื่อรุ่น : RXXXPGN
- product specification
- price list
 

 
 
 
   
ชื่อรุ่น : RK102SGN
- product specification
- price list
 

 
 
 
   
ชื่อรุ่น : R110SGF
- product specification
- price list
 

 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXPGN
- product specification
- price list
 

 
 
 
   
ชื่อรุ่น : RXXXPGF
- product specification
- price list
 

 
 
   
ชื่อรุ่น : RK102SGV
- product specification
- price list
 
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : RK101SGN
- product specification
- price list
 

 
 
   
ชื่อรุ่น : RK101SGV
- product specification
- price list
 
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : RXXXSGF
- product specification
- price list
 

 
 
   
ชื่อรุ่น : SXXXSGF
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXSGF
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXSGF(T)
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXSGN
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXSGN(T)
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXSGV
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXSGV(T)
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXTRF
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXTRF(T)
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXTRN
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXTRN(T)
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXTRV
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : STXXXTRV(T)
- product specification
- price list
 
 
 
   
ชื่อรุ่น : RXXXSGN
- product specification
- price list
 
 
 
 
 
 
Home | Main | About us | Everlock | G-Lock | G-Cool | G-Flow Ventilation | G-Flow Drainage
Resellers | Contact us| Career  
สงวนสิขสิทธิ์ 2009. G-Plus Trading Co.,Ltd.
Design by NAS